هزار مردان هلیله بوشهر (زارمردان) در فاصله 10 كيلومتري جنوب شهر و يكي از هفت بندر مهم تاريخي در حاشيه ساحلي جنوب ايران است.

هزار مردان هلیله بوشهر

معرفی:

 • بندر هزار مردان در تاريخ دريانوردي ايرانيان بسيار حايز اهميت است.
 • محوطه باستاني هزارمردان از جمله بنادر مهم در حاشيه ساحلي جنوب ايران است.
 • زارمردان، مخفف هزارمردان و در اصل لقبي بوده كه پادشاهان ساساني به سرداران و حاكمان خود در شهرها داده اند.
 • كاوش هاي صورت گرفته در اين محیط به كشف آثار معماري و سفالين انجاميده كه در بازنمايي برخي نكات مبهم تاريخ دريانوردي ايرانيان مي تواند بسيار موثر باشد.
 • منطقه باستانی هزارمردان در این روستا خیلی معروف است.
 • سرزمین باستانی هزار مردان در شمال روستای هلیله قرار دارد.
 • وسعت اين محوطه از جنوب تا منتهي اليه شمال حدود چهار كيلومتر است.

تاریخچه:

 • در برخی از نامه ها و متون قدیمی عربی و فارسی به جا مانده، از شهری به نام بهشهر یاد کرده اند.
 • طبق نوشته های این کتاب ها و متون شهر بوشهر همان بهشهر یا بی شهر قدیم است.
 • از ابتدای سلطنت خسرو انوشیروان این شهر به علت چاه های آب شیرین فراوان رونق پیدا کرد.
 • طبق این نوشته ها ری شهر یا روشهر در دوران فرمانروایی ساسانیان مرکز حکومت مرزبان پارسی بوده است.
 •  بی شهر یا بوشهر محدوده مرزی به مرزداری اشخاصی با لقب هزار مردان محسوب میشده است.
 • هنوز هم نام این هزار مرد بر سر زبان مردمان هلیله باقی مانده است و این لقب (هزار مرد) را پادشاهان ساسانی به فرماندهان و حاکمان آن زمان میداده اند.
 • محوطه هزارمردان داراي بخش هاي مختلفي است كه در ميان اهالي محل به ترتيب، به بست خليلي، سهوتي، دره خرم شاهي، هزارمردان، و قلعه گرگي مشهورند.

هفت بندر مهم این شهر از جنوب به شمال به شرح ذیل می‌باشد:

 • بندر سیراف
 • نجیرم
 • هزار مردان
 • لیان
 • سینیز
 • جنابه
 • مهرویان

آدرس:

استان بوشهر، روستای هلیله، محوطه هزار مردان

شما می توانید برای آشنایی بیشتر با جاذبه های گردشگری بوشهر، همراه آسان گردش باشید.