رود کارون اهواز

بزرگترین و طولانی ترین رودخانه ایران، رود کارون اهواز است و بخش قابل توجهی از آن در استان خوزستان قراردارد. معرفی: در طول سالیان دراز رود کارون نقش بسزایی در گسترش کشاورزی دامداری و گردشگری در شهرها و مناطق اطراف خود داشته است.  این رود از شهرهای مختلف خوزستان عبور می‌کند پل های گوناگونی روی [...]
ادامه مطلب