بازار ستاره کرمان

بازار بزرگ ستاره در نزدیکی میدان شهدا و بافت قدیم کرمان قرار دارد. معرفی: این مجموعه یکی از بزرگ ترین بازارهای شهر کرمان است که در سال 1391 با فضای داخلی مدرن بنا شد. بازار ستاره کرمان واقع در خیابان شهید فتحعلی شاهی است. پارکینگ طبقاتی پاساژ ستاره با مساحت زیربنای تقریبی 17300 متر و [...]
ادامه مطلب