امامزاده آقا پلا سید و آقا بسمل رامسر

امامزاده آقا پلا سید و آقا بسمل رامسر در منطقه سادات شهر واقع شده اند که از اماکن زیارتی این شهر محسوب می شوند. معرفی: مرقد امامزاده آقا پلا سید و آقا بسمل در 5 کیلومتری رامسر و در دامنه رشته کوه البرز قرار گرفته اند. سادات رامسر به دو تیره حسینی و حسنی تقسیم شده [...]
ادامه مطلب