امامزاده آقا پلا سید و آقا بسمل رامسر

بقعه امامزاده آقا پلا سید و آقا بسمل در منطقه سادات شهر رامسر واقع شده اند که از اماکن زیارتی این شهر محسوب می شوند. معرفی: مرقد امامزاده آقا پلا سید و آقا بسمل در 5 کیلومتری رامسر و در دامنه رشته کوه البرز قرار گرفته اند. سادات رامسر به دو تیره حسینی و حسنی تقسیم [...]
ادامه مطلب