خانه مشروطیت اصفهان متعلق به «آيت الله حاج آقا نوراله نجفي» و مکانی برای تجمع علما و آزادي‌خواهان اصفهان و بختياري‌ها عليه استعمار خارجي و استبداد قاجاري و پهلوي بوده است.

موقعیت: خيابان نشاط، کوچه مقصود بيک

قدمت: قاجاریه

خانه مشروطیت اصفهان

معماری:

 • این بنا شامل دو بخش اندروني و بيروني است.
 • ورودي اصلي خانه در قسمت شمالي قرار داشته است.
 • ولي در حال حاضر ورودي بنا در قسمت جنوب خانه و به حياط بيروني باز مي شود.
 • بخش بيروني شامل يک اتاق با ارسي هفت دري زيباست.
 • این ارسی از دو جهت، يکي به سمت حياط جنوبي و ديگري به سمت حياط شمالي باز می شود.
 • دو اتاق در طرفين هفت دري و به فاصله يک راهرو در همين جبهه قرار گرفته اند.
 • راهروها از حياط اول به حياط دوم منتهي مي شوند.
 • دو در نفيس از اتاق هفت دري به سمت راهروها باز مي شوند.
 • بخش اندروني شامل چهار جبهه است که قوسهاي قاجار و پنجره هاي زيباي رنگي اين چهار جبهه کاملا مشهود است.
 • اتاق شاه نشين در شمال خانه توسط ارسي پنج لنگه به حياط اندروني مشرف مي شود و به وسيله پلکان قرينه در طرفين تالار مي توان به آن دسترسي پيدا کرد.
 • ارسی اين اتاق کاملا مرمت شده است و نقاشي هاي زيباي آن از شاخص ترين تزئينات اين خانه مي باشند.
 • در دو جبهه غربي و شرقي شاه نشين، اتاق هاي سه دري با پنجره هاي رنگي و طاقچه هاي بلند با قوس هلالي قرار گرفته اند.
 • در سمت غربي دو اتاق و چاه منبع خانه قرار گرفته است.
 • در جهت شرقي چهار اتاقِ سه دري قرار دارند.
 • ضلع جنوبي حياط اندروني مشتمل بر تالارِ هفت دري در ميان و اتاق هاي سه دري در طرفين آن است.
 • اين جبهه بين دو بخش اندروني و بيروني جاي گرفته و توسط ارسي هفت دري به اندروني مشرف است.
 • نقاشي هاي به شيوه شير وشکر، گچبري، بخاري گچبري شده، ارسي با شيشه هاي رنگي از تزئينات جالب توجه در اين بنا مي باشد.

خانه مشروطیت اصفهان

خانه مشروطیت اصفهان

مهم‌ترین وقایع رخ نموده در این بنا:

 • تاسيس شرکت اسلاميه اصفهان در سال 1316 ه ق
 • بناي اوليه تفکر مناظره آزاد با دعات عيسوي و مبلغين مذهبي مسيحي در سال 1321 ه ق
 • مقابله با تجاوزات و تعديات شاهزاده مستبد قاجاريه مسعود ميرزا ظل السلطان و پناه دادن به مردم ستمديده اصفهان
 • قتل مونس السلطنه همسر ظل السلطان به دست فرزندش اکبر ميرزا صارم الدوله در سال 1326 ه ق
 • تجمع علما و آزاديخواهان و رجال اصفهان براي تاسيس عدالتخانه و مهاجرت علما به قم براي ملحق شدن به علماي تهران براي گرفتن حکم مشروطيت در سالهای 1322-1323 ه.ق
 • کانون اعتراض به برقراري استبداد صغير و دعوت آزاديخواهان و مشروطه خواهان مسلمان از ايل بختياري و آمدن ضرغام السلطنه به اصفهان بین سالهای 1326-1327 ه ق
 • مقابله با سپاه روس به دعوت حاج آقا نوراله از مبارزين شهري و عشاير قشقايي و بختياري در سال ۱۳۳۴ ه ق
 • يگانه ملجا و پناه اهالي اصفهان و تشکیل اتحاد اسلامي اصفهان براي مقابله با نفوذ بيگانگان و پاسداري از هويت اسلامي شهر در هرج و مرج های اواخر دوره قاجاریه و اوایل پهلوی

 

بازسازي و مرمت خانه مشروطیت اصفهان در حقيقت سمبل زنده نگه داشتن تاريخ ارزشها و فداکاري‌ها و تفکرات مردمي است که براي کرامت، استقلال، مکتب و آزادي خود از قيد سلطه بيگانگان و حاکمان مستبد تلاش نموده اند.

شما چه اندزاه از جریان مشروطیت و حوادث آن آگاهید؟

چند شخص و خانه می شناسید که در روند تثبیت مشروطیت در ایران همکاری کرده اند؟ با ما به اشتراک بگذارید.

شما می توانید با سایر جاذبه های گردشگری اصفهان در آسان گردش آشنا شوید.