کوه آتشگاه اصفهان بر فراز تپه ی آهکی منفردی در غرب شهر قرار گرفته است.

موقعیت: ۸ کيلومتري غرب اصفهان و در مسیر اصفهان – نجف آباد، نزدیک منار جنبان

قدمت: ساسانیان

ارتفاع: ۱۶۸۰ متر از سطح دریا

کاربرد: جایگاهی برای نگهداری آتش مقدس

کوه آتشگاه اصفهان

معماری:

 • بنای آتشگاه  بر روي صخره طبيعي است.
 • بنا از خشت هايي بسيار عظيم با طول و عرض ۴۰ و قطر ۱۴ سانتي متر ساخته شده است.
 • آتشکده در اصل عمارتي هشت ضلعي و به ارتفاع ۴ متر بوده که دورتادور آن را پنجره های هشت گانه ای فرا گرفته.
 • هم چنین سقفي گنبدي بر بالاي آن بوده است.
 • ولي امروزه بيشتر از دو نيمه آن باقي نمانده است.
 • در جانب شمال شرقي، ساختماني منظم با ديوارهايي از گل و آجر و طاق نماهاي قوسي و طاقچه هايي در دل ديوارها وجود داشته.
 • امروز چيز زيادي از آن بجز ديواري کوتاه با طاقچه اي نيمه باقي نمانده است.
 • در جانب جنوب شرقي ديوارهاي باقيمانده مخروبه حکايت از يک رشته اتاق ها دارد.
 • گويا برخي از آن دیوارها توسط پلکان هايي به هم مرتبط مي‌شده است.
 • با توجه به آن چه از بناهاي ويران بر کوه آتشگاه مانده است مي توان حدس زد که سازه از چند نوع خشت ساخته شده بود.
 • مخلوط کاه و خشت براي ديوارهاي ضخيم، خاک رس و مخلوط گچ در بناهاي شمالي و مخلوط رس و آهک جهت بناهاي جنوبي.

سایر اطلاعات:

اطراف کوه آتشگاه اصفهان سه حصار بوده است:

 • استحکاماتي بيضوي شکل با برج هايي که هر يک ۴۰ متر از هم فاصله داشته‌اند (تله هاي خاکي انباشته بيانگر وجود اين برج هاست)
 • ديوار مستحکمي به ۴ متر فاصله از حصار اولي بدون هيچ برجي
 • ديواري نزديک به خود بناي آتشگاه که برج هايي بسيار نزديک به هم داشته است
 • از آنجا كه سازه بناي آتشگاه از خشت و گل بوده، طی سالیان دراز آسیب های فراوانی دیده.
 • البته عمليات استحكام بخشي و مرمتي بر روي آن انجام شده و مسیری هم برای بازدید آن فراهم شده است.

 

 

شما چقدر با ساختار آتشکده ها آشنایی دارید؟ آیا می دانستید که آتشگاه ها نیز از مراتب مختلفی برخوردار بودند؟ نظرات خود را با آسان گردش به اشتراک بگذارید.

 

برگرفته از کتاب اصفهان صد راز دارد در نهان اثر منصور قاسمی