آرامگاه صائب تبریزی اصفهان، در این شهر است. صائب تبریزی یکی از شاعران بلند پايه سبک هندي در عصر صفويه است که بر سر مزار او در اصفهان آرامگاه زیبایی ساخته شده است.

آرامگاه صائب تبریزی اصفهان

موقعیت: خیابان عباس آباد- ابتدای خیابان صائب

قدمت: صفوی- معاصر

آرامگاه صائب تبریزی اصفهان

آشنایی با صائب تبریزی:

 • «محمد علي بن ميرزا عبدالرحيم تبريزي» معروف به «صائب»، در سال ۱۰۱۶ ق متولد و در سال ۱۰۸۱ ق در اصفهان در گذشت.
 • پدر وي از تاجران تبريز و مقيم اصفهان بود، لذا صائب نيز در شهر اصفهان به تحصيل مشغول شد.
 • فنون شاعري را نزد «حکيم اکناي کاشاني» و «حکيم شفائي» فرا گرفت.
 • وي مورد علاقه شاه عباس کبير بود و لقب «ملک الشعرايي» داشت.
 • صائب مدتي را هم در کابل و هندوستان بوده و از طرف پادشاه هند به لقب «مستعدخان» و منصب «هِزاره» مفتخر گرديد.
 • وي در سال ۱۰۴۲ ق به اصفهان بازگشت و تا پايان عمر نزد شاهان صفوي (شاه سليمان و شاه عباس دوم) مورد احترام بود.
 • وي در باغ شخصي خود به نام «باغ تکيه» مدفون شد.

آرامگاه صائب تبریزی اصفهان

معماری:

 • معماري آرامگاه با توجه به زمان حياتش، از معماري دوران صفويه الهام گرفته است.
 • اما در سال ۱۳۴۶ ش معماری اش به شکل امروزي درآمد.
 • بناي مزبور ايواني زيبا به طول ۲۰/۱۴ متر و عرض ۶ و ارتفاع ۸ متر دارد.
 • هم چنین حدود ۲ متر از سطح باغ بلندتر ساخته شده است که ده پله سنگي سراسري دارد.
 • بر روي سر­ستون­هاي ايوان زيبا، قوس­هاي جناغي قرار گرفته ­اند و زير سقف با طرح شطرنجي آينه کاري شده است.
 • جبهه شرقي و غربي ايوان داراي دو دهنه، يک ستون و دو قوس مي باشند.
 • سنگ مزار عبارت از يک قطعه سنگ مرمر يکپارچه‌ي يزدي است که سنگ مزار قديمي را در وسط آن جا داده‌اند.
 • سنگ اصلي مزار به دو نيم شده و داراي کتيبه­اي شامل يک مطلع و يک غزل از صائب به خط «محمد صالح اصفهاني» خوشنويس مشهور صفوي است:

محو کي از صفحه دلها شود آثار من          من همان ذوقم که مي‌يابند در گفتار من

 • تاريخ سنگ قبر چنين است: «تحريراً في شهر جمادي الاول سنه ۱۰۸۷ فقير محمد صالح».
 • در مقابل ايوان آرامگاه، حوض و آب نماي بزرگي نظير حوض عمارت چهلستون ايجاد شده است.
 • در بالاي قبر صائب سه قبر ديگر متعلق به فرزندانش و نوه فاضل او به سال هاي ۱۱۴۰ ق و ۱۱۴۹ ق و ۱۱۴۱ق وجود دارد.

آرامگاه صائب تبریزی اصفهان

آرامگاه صائب تبریزی اصفهان از فضاهای احساسی است که می تواند لحظات پرآرامشی را در کنار مزارش به ارمغان آورد.

صائب نزدیک به 120 هزار بيت شعر دارد. چند بیت از اشعار این شاعر را با ما به اشتراک بگذارید.

شما می توانید با سایر جاذبه های گردشگری اصفهان در آسان گردش آشنا شوید.