مسجد آقابزرگ کاشان، منسوب به ملا احمد نراقی ملقب به آقا بزرگ که این مکان به دوران پادشاهی محمد شاه قاجار برمی‌گردد.

 

مسجد آقا بزرگ

معرفی:

 • مسجد آقابزرگ کاشان در محدوده بافت قدیمی شهر، مجاور بقعه خواجه تاج الدین در محله ای به همبن نام بنا گردیده است.
 • این بنا در زمان سلطنت محمد شاه قاجار ساختش آغاز و در زمان سلطنت ناصرالدین شاه به پایان رسید.
 • این مجموعه بر روی آثار به جامانده بعد از زلزله 1192ق بنا گردیده است.
 • تلفیق این شبستان با مسجد و مدرسه ای که بعدا در کنار آن ایجاد گردید یکی از نمونه های ایجاد هماهنگی و اتصال دو بنا در کنار هم می‌باشد.
 • مسجد آقابزرگ کاشان در تاریخ 11آذر 1330 و با شماره ثبت 382  به ثبت ملی رسید.

مسجد آقا بزرگ

مشخصات:

 • مسجد و مدرسه آقابزرگ مجموعه نفیسی است از عناصر معماری و تزییناتی.
 • این بنا ترکیبی از این حجم‌ها و اندام‌های متناسب به هم تنیدهمی‌باشد.
 • این عناصر شامل: سردر و هشتی ورودی، صحن مرکزی، مقصوره و شبستان‌ها.
 • همچنین مدرسه آقا بزرگ کاشان با طرح گودال باغچه و بادگیرهایی که نمایانگر استفادهٔ هوشمندانه از عناصر اقلیمی است.
 • گنبد خانه بر روی پایه عظیم برپا شده است.
 • این نوع طرح بخاطر جریان یافتن هوای خنک در فضای گنبد خانه در فصول گرم و تابستان های داغ منطقه کویری است.
 • از خصوصیات بارز بنا معماری ویژه گنبدخانه است که روی ۸ پایه عظیم بر پا شده.
 • یک جفت درِ نفیس که کنده‌کاری شده و با گره‌چینی و گل میخ تزئین شده از ارزش والایی برخوردار است.
 • میخ های روی در به تعداد آیات قرآن است.
 • این مسجد دارای بافت نسبتا قرینه است.
 • گودال باغچه (حیاط تحتانی)، حوض بزرگ (آب نما ) و باغچه های ان به طراوت فضا می افزاید.
 • در جانب شرقی بر محور عرضی صحن، آرامگاه نراقی به صورت اطاقی شکم دریده خارج از محوطه مسجد بنا شد.

مسجد آقا بزرگ

آدرس:

کاشان، خیابان آقابزرگ، منشعب از خیابان فاضل نراقی

آیا تاکنون شما ازاین مسجد زیبا دیدن کرده اید؟با آسان گردش همراه شوید.