سفر کارت ملت
لوگو
پیرو اجرای منویات وزیر محترم گردشگری مبنی بر ترویج گردشگری هوشمندانه در همزیستی با کرونا با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و رونق بخشی به بیش از سیزده هزار کسب و کارهای مرتبط با صنعت گردشگری
و صنایع دستی و میراث فرهنگی و احیاء و حمایت از این صنعت، شرکت معین گردشگری ملت زیرمجموعه هلدینگ بازنشستگان بانک ملت با سرمایه گذاری و با حمایت و مشارکت بانک ملت در امر تسهیل سفر
اقدام و مبلغ سیصد میلیون ریال تسهیلات سفرهای خانوادگی ویژه دوران پساکرونا را با چهار درصد کارمزد و بدون سود به همراه یک درصد آبونمان صدور کارت با بازپرداخت 24 ماهه و 6 ماه مهلت استفاده و یک
ماه تنفس در پرداخت اقساط برای کارمندان فعال و بازنشسته شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی با جامعه آماری بیش از 20 میلیون نفر را که صرفا با یک نامه کسر از حقوق می توانند تسهیلات را دریافت
نمایند و همچنین جامعه پزشکان، مهندسان، وکلا، اصناف ممتاز بدون هیچگونه ضمانت و سایر اقشار نیز با معرفی یک نفر ضامن این وام را اخذ نمایند.
بدیهی است یکی از الزامات مشارکت تاسیسات گردشگری در این طرح رعایت پروتکل های بهداشتی ستادملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت است.

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات

لیست خدمات سفر کارت ملت

تور داخلی
تور خارجی
تاسیسات اقامتی
مراکز تفریحی
مراکز درمانی و زیبایی
مراکز غذایی