مجموعه تاریخی فرح آباد ساری در فاصله بیست و پنج کیلومتری ساری در مجاورت جاده فرح آباد یا جاده دریا واقع شده است.

مجموعه تاریخی فرح آباد

معرفی:

 • مجموعه تاریخی فرح آباد ساری از جاهای دیدنی مازندران است.
 • فرح آباد ساری نام بندری تاریخی و قدیمی است که در کنار جاده دریا ساری قرار دارد.
 • شهر قدیمی فرح آباد، بندری آباد و پر رونق در زمان صفویه بوده است که در حال حاضر تنها چند ساختمان و بنا از آن باقی مانده است.
 • مجموعه تاریخی فرح آباد ساری در اسفند ۱۳۵۵خورشیدی به عنوان یکی از آثار ملی ایران با شماره ۱۳۷۶ به ثبت رسید.
 • بندر فرح آباد در زمان صفویه و دوران حکومت شاه عباس صفوی بنا شده است.
 • این بندر در طول حمله ناگهاني روسیه تخریب گردید.

مجموعه تاریخی فرح آباد

مشخصات:

 • از جمله مکان‌های بر جای مانده از شهر فرح آباد ساری می‌توان به مسجد، مدرسه، کاخ، حمام و بخشی از پل اشاره نمود.
 • پس از تخریب شهر توسط روس‌ها، دیگر اقدامی در جهت بازسازی و سکونت در آن صورت نگرفت.
 • از طرفی مردمی که به این شهر مراجعت کرده بودند، به شهرهای خود بازگشته، لذا شهر فرح آباد خالی از سکنه گردید.
 • در طول سال‌ها، فرسایش و عوامل محیطی نیز مزیت بر علت شده و از آن بندر پر جنب و جوش تنها چند ساختمان تاریخی بنام مجموعه تاریخی فرح آباد ساری باقیمانده است.
 • مجموعه تاريخي بندر فرح آباد در زمان صفویه بنا گردیده است.
 • بندری پر رونق که محل داد و ستد در منطقه محسوب می‌شد.
 • بندر فرح آباد در گذشته دارالسلطنه نامیده می‌شد.
 • شاه عباس صفوی کاخی در آن بنا کرده بود که محل اقامت شاه در تابستان بود.
 • این بندر در دوران صفویه و پس از حمله قزاق‌های روس به ایران تخریب شد.
 • در این حمله بسیاری از اماکن تاریخی و ساختمان‌های شهر از جمله بخش عظیمی از کاخ ویران گردید.
 • در حال حاضر تنها قسمت‌هایی از کاخ جهان نما در شمال مجموعه تاریخی فرح آباد قابل مشاهده است.
 • فاصله فرح آباد تا دریا حدود سه کیلومتر است.
 •  ابتدا نام این شهر فرح باد به معنای محلی که بادهای مفرح در آن می‌وزد، بود.
 •  زمان پهلوی دوم نام شهر به طور رسمی به فرح آباد تغییر یافت.
 •  علت اصلی نامگذاری شهر به این نام بادهای خنکی است، که از سمت دریا به سمت ساحل و منطقه فرح آباد می‌وزد.

مجموعه تاریخی فرح آباد

آدرس:

استان مازندران، جاده فرح آباد، 35 کیلومتری شمال شهر ساری

آیا تاکنون شما از این مکان زیبا دیدن کرده اید؟ با آسان گردش همراه شوید.