برج و باروهای یزد از اماکن تاریخی شهر هستند که به ثبت در فهرست آثار ملی ایران نیز رسیده اند.

برج و باروهای یزد

معرفی:

 • در گذشته برای در امان ماندن شهرها از دشمنان و غارتگران، در اطراف آنها حصار و برج و خندق می‌ساختند.
 • یزد از معدود شهرهایی است که بعد از گذشت قرن‌ها برج و باروهای تاریخی آن برجا مانده است.
 • برج و باروی قدیمی یا حصار یزد بنایی مربوط به قرن 5 هجری قمری و دوران دیلمیان و پس از آن اتابکان است که در دوران‌های مختلف مورد بازسازی قرار گرفته است.
 • اکنون این برج و باروها جزو دیدنی ترین اماکن تاریخی یزد هستند.
 • این اثر در سال 1352 در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردید.

برج و باروهای یزد

تاریخچه:

 • گفته می‌شود در سال 432 قمری، چهار سرهنگ معروف امیر عضدالدین علاالدوله ابوجعفر کاکویه به نام‌های ابومسعود، ابویوسف، ابوجعفر و ابویعقوب بنای این حصار را در گرداگرد شهر یزد ساختند.
 • در این حصار چهاردروازه بن نام‌های دروازه قطریان یا دروازه شاهی، دروازه مهریجرد یا مهریز، دروازه کیا یا حظیره و دروازه کوشک نو از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.
 • بخش‌های زیادی از حصار در سیل سال 673 قمری از بین رفت.
 • اتابک یوسف شاه بن طغیان (طغی شاه) پس از به دست گیری حکومت یزد این حصار را بازسازی کرد.
 • در سال 747 قمری در زمان مبارزالدین (سرسلسله آل مظفر) شهر گسترش یافت و باروی جدیدی از دروازه قطریان تا دروازه مادر امیر ساخته شد و خندقی نیز حفر کردند.
 • حصار جدید هفت دروازه به نام‌های مهریجرد، قطریان، ایلچی خانه، کوشک نو، مادر امیر، سعادت و نو داشت.
 • اکنون از حصار قدیمی و برج‌های آن که که در قدیم 90 برج بوده، بخش‌هایی از برج‌ها و حصار مقابل مقبره سید گل سرخ، بخش‌هایی از برج ها ودیوار محله لب خندق، بخشی از برج و دیوار دروازه مهریز، دیوار و برج های شازده فاضل و دروازه شاهی، دیوار و برج های اطراف فهادان و مالمیر و دیوار و برج های خیابان فرمانداری باقی مانده است.

سایر اطلاعات:

 • آدرس: یزد، خیابان گل سرخ، خیابان امام خمینی، محلات مالمیر، لبخند، برج و باروهای یزد
 • بهای بلیط: رایگان

 

 

شما می توانید با سایر جاذبه های گردشگری یزد در آسان گردش آشنا شوید.